Casa cu chilii (41)

 

2 august

Despre rostire sau cât de bine semăna tanti Margareta cu o margaretă…

Sunt oameni care vorbesc despre sensibilitate, gingășie, delicatețe, rostind aceste cuvinte de parcă ar rostogoli pietroaie… Câteodată, atât de joase sunt frecvențele glasului lor, atât de colțuros nevibrante, încât glasul acela devine un zgomot, obositor pentru ascultător… Căci, cuvintele “sensibilitate”, “gingășie”, “delicatețe”, trebuie rostite – și chiar sunt rostite așa de către cei care sunt sensibili, gingași și delicați – cu sensibilitate, cu gingășie, cu delicatețe.

Felul în care rostești un cuvânt devine mărturia felului în care trăiești acel cuvânt…

Voi ști despre tine că iubești oamenii, nu din multele asigurări pe care mi le dai că îi iubești, ci din felul în care rostești cuvântul “om”…

De aceea, nu am nevoie de mult timp ca să te cunosc.

Câteva fraze – rostite – sunt de ajuns!

 

2 thoughts on “Casa cu chilii (41)

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s